Žilinu čaká rok výsadby stromov

A nielen stromov – pribúda tempo výsadby kvetín, krovín a ďalšej zelene. A z čoho sa teším najviac: Všetko to má hlavu a pätu, nejde nám len o kvantitu, ale každý kus zelene má svoje miesto a svoj význam v mestskej koncepcii rozvoja zelene. Veľká vďaka patrí zamestnancom Útvaru hlavného architekta a Odboru verejného priestranstva.

Na čo sa môžu Žilinčania tešiť?

✅ Výsadba 638 ks stromov vďaka úspešnému projektu z Nórskych fondov
✅ Ďalších takmer 200 stromov, ako náhradná výsadba za stromy, ktoré mesto z rôznych dôvodov stratilo (platí, že za každý odstránený strom mesto vysadí dva nové)
✅ 12 000 sadeníc v mestských lesoch v Zástraní
✅ 170 nových drevín v lesoparku Chrasť, vrátane ovocných stromov
✅ Doplnenie vypadnutých kusov drevín
✅ Dopĺňanie zelených otvorov v líniovej zeleni

PS: Prečo som vetoval poslanecký návrh na výsadbu ďalších 800ks stromov?

Niektorých poslancov a časti verejnosti sa dotklo, keď som ako primátor využil svoje právo nepodpísať uznesenie mestského zastupiteľstva o výsadbe ďalších 800 ks drevín. Svoje právo veta nevyužívam ľahkovážne, prečo som tak tentokrát urobil – ešte k tomu vo veci, ktorá sa na prvý pohľad javí ako pozitívna?

  • Útvar hlavného architekta mesta Žilina (ÚHA) návrh poslancov P. Cibulku a M. Šutekovej považuje za nekoncepčný, nesystémový a za neodborné riešenie.
  • Návrh výsadby drevín v tomto rozsahu je nerealizovateľný v navrhovanom termíne aj vzhľadom na už pripravenú výsadbu v roku 2022
  • ÚHA tiež neodporúča takéto masívne a nárazové riešenie, navyše v mnohých mestských častiach nie je na výsadbu drevín priestor.
  • Mesto v tomto roku realizuje rozsiahlu výsadbu, ktorá ale na rozdiel od tohto poslaneckého návrhu prešla veľmi detailným plánovaním a posudzovaním jednak lokalít sadenia aj druhového zloženia. Posudzujeme kvalitu, nielen počet vysadených stromov
  • V Žiline sa počas minulých dekád sadili stromy absolútne nekoncepčne, len aby sa niekto mohol pochváliť kvantitou vysadených stromov, podobne ako sa o to dnes pokúšali autori tohto uznesenia. Výsledok je, že sa dnes niektoré stromy musia odstraňovať, napríklad preto, lebo priamo ohrozujú majetok obyvateľov.
  • Tomuto sa snažíme do budúcna vyhnúť, preto sa nielen stromy, ale aj kríky, lúky, kvety a iná zeleň v meste plánuje a sadí koncepčne. Návrh pána Cibulku a pani Šutekovej túto koncepciu nijak nezohľadnil ani nerešpektoval, keďže s pracovníkmi mesta svoj návrh nekomunikoval (napriek tomu, že sú k poctivejšej komunikácii s úradom opakovane vyzývaní).
  • Návrh poslancov rieši výsadbu, ale neberie do úvahy následnú údržbu a zodpovednosť za dreviny. V tomto kontexte požiadavku na výsadbu ďalších 800 drevín považujem za uprednostňovanie kvantity pre kvalitou.

Z týchto, z môjho pohľadu vážnych dôvodov, som návrh vetoval a som rád, že zastupiteľstvo moje argumenty vypočulo a pri opätovnom hlasovaní o tomto návrhu moje veto neprelomilo.

Pracujeme ďalej.

Napíšte mi