Žilina odovzdala prihlášku do súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry

Budúci kultúrny a umelecký program spolu s náčrtom dlhodobej kultúrnej stratégie mesta či plánovaných investícií do kultúrnej infraštruktúry popisuje prihláška Žiliny za Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) pre rok 2026. Žilinská samospráva ju odovzdala na Ministerstve kultúry SR v utorok 15. decembra, čím sa stala oficiálnym kandidátskym mestom na prestížny titul Európske hlavné mesto kultúry.

Kandidatúra Žiliny je zosobnením ambície rozvíjať mesto cez podporu kultúrneho a kreatívneho ekosystému, ako aj ambície prehĺbiť strategické partnerstvá v regióne, s cezhraničnými mestami či v rámci celej Európy. Zároveň s prípravným procesom kandidatúry začalo mesto Žilina pracovať aj na svojej novej kultúrnej stratégii Kreatívna Žilina 2035, čím strategické projekty v rámci samotného EHMK presahujú aj za rok 2026.

Viac sa dočítate na http://www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=17089

Napíšte mi