Za každý stratený strom vysadí mesto Žilina 12 nových

V týchto dňoch sa na základe rozhodnutia orgánu ochrany prírody uskutočňuje v Žiline výrub 72 kusov drevín so zlým zdravotným stavom. V lokalitách, kde sa výrub uskutoční a na ďalších miestach v Žiline, pribudnú nové dreviny, plánujeme výsadbu celkovo až 850 nových stromov.

Viaceré z drevín určených na výrub boli v minulosti nevhodne vysadené obyvateľmi mesta, v tesnej blízkosti nehnuteľností. V dnešnej dobe spôsobujú nadmerné tienenie bytových priestorov, poškodzovanie nehnuteľností koreňovým systémom alebo korunou drevín. Podnety na výrub prichádzali od samotných obyvateľov mesta Žilina, na základe ktorých oddelenie životného prostredia mestského úradu vykonávalo obhliadky. 

Odborní pracovníci mesta zistili, že časť drevín má zlý zdravotný stav, padajú im konáre, čím dochádza k ohrozovaniu zdravia a majetku obyvateľov mesta. Stromy nie je možné zachovať a ošetriť orezaním, keďže zásah by musel byť tak radikálny, že by prestali plniť svoje prirodzené funkcie. 

V miestach výrubu nahrádza mesto dreviny vhodnejším druhovým zložením pre daný typ územia a už s takými parametrami, aby si okamžite začali plniť svoje funkcie. Príklad takejto obnovy je na Rudnayovej ulici. Ďalšia obnova uličného stromoradia bude v časti Fándlyho ulice, kde došlo k výrubu pri rekonštrukcii križovatky. Postupne aj tam pribudnú nové dreviny s efektom kvitnutia. Zmenou prejde tiež Sad SNP, kde samospráva omladí a odstráni niektoré krovité porasty, ktoré už koncepčne nezapadajú do uvedeného územia. 

Napíšte mi