Správa o vynaložených prostriedkoch

Správa o vynaložených prostriedkoch

V zmysle § 6 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2015 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov zverejňujeme Správu o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň nezávislým kandidátom na funkciu primátora mesta Žilina pre voľby do orgánov samospráv obcí v roku 2018. Správu si môžete stiahnuť na nasledovnom odkaze.