Snažme sa nezablúdiť

Veľkú časť žilinskej verejnosti zasiahli medializované informácie posledných dní. Tie súvisia s návrhom majetkového vysporiadania medzi mestom a spoločnosťami G. Trabelssieho a so zmluvou, ktorú mesto pre tento účel má.

Aktivity právnikov a ich doterajšie výsledky sa stali predmetom dotazov na adresu mesta aj moju osobu. Poslanci mesta ma na decembrovom mestskom zastupiteľstve poverili úlohou v rokovaniach s protistranou pokračovať. Pod tlakom súčasných okolností, narážok na opodstatnenosť a právoplatnosť zmluvy s advokátskou kanceláriou však musím konštatovať, že je to neľahké. Bez kladiva sa socha nevytesá. Bez nástroja na komunikáciu s protistranou sa vo vysporiadaní pokračovať nedá. Mojou snahou a záväzkom zároveň bolo pokúsiť sa získať pre mesto majetok, objekty či spoločnosti, ktorých stav mesto buď sužuje, poškodzuje alebo dokážu byť pre našich obyvateľov obrovským prínosom.

Snažím sa preto v týchto chvíľach veriť, že spochybňovanie postupov v príprave vysporiadania je úprimným záujmom o dobré úmysly mesta, nie osobne či politicky motivovaný čin v tomto vypätom období.

Nenechajme unikať podstatu

Po desaťročiach, v ktorých táto téma vnášala pachuť minulosti do verejného života Žilinčanov, sme s kolegami nabrali odvahu a vytiahli sme zo Žilinskej skrine jej najväčšieho kostlivca. Dedičstvo Jána Slotu a dve dekády následných chýb a zlyhaní, ktoré mesto dostali tam, kde je dnes – chátrajúca korytnačka, oceľový skelet na Karpatskej, parkovanie v rukách súkromníka a k tomu desiatky ďalších nevýhodných zmlúv a strát majetkov. Citlivé témy ako parkovacia politika v rukách podnikateľského subjektu sa môžu samospráve násobne vypomstiť. V Košiciach vládne parkovací chaos, na pozadí ktorého prebiehajú nekončiace súdne spory. Takáto neistota pritom najviac zasahuje obyvateľov mesta.

Týmto neľahkým témam sme sa postavili čelom. V súlade s predvolebnými záväzkami sme sa rozhodli, že skúsime získať maximum strateného majetku naspäť a budeme hľadať najlepšie možné riešenie ako to dosiahnuť.

Vysporiadanie neznamená priateľstvo

Rokovania, ktoré trvali približne 10 mesiacov, boli a stále sú predsúdnymi rokovaniami o mimosúdnej dohode dvoch strán v konflikte. Ani zďaleka nepripomínajú nič kamarátske. Tento proces nebol a nikdy nebude jednoduchý, ani príjemný. Výsledkom je návrh definitívneho vysporiadania, ktorým mesto získava to, čo potrebuje a dokáže v budúcnosti rozvíjať, a samozrejme, keďže dohoda o vyrovnaní predpokladá súhlas dvoch strán, niečo mesto aj odovzdáva.

K tomuto vysporiadaniu však mesto potrebovalo nástroj – právnu kanceláriu, ktorá sa svojou kvalitou dokáže vyrovnať veľmi nepríjemnému súperovi. To bolo aj naše hlavné kritérium výberu právnikov. Na jednej úrovni s dôverou. Mesto muselo vybrať advokátsku kanceláriu, pri ktorej máme istotu, že nedôjde k úniku informácii či skrytej dohode s protistranou. Na základe týchto požiadaviek a viacerých odporúčaní sme si vybrali kanceláriu Karkó. Viac ako ročná spolupráca ukazuje, že sme si vybrali správne.

S ich pomocou sme všetky pokútne vzťahy medzi mestom a spoločnosťami G. Trabelssieho zmapovali. Problémom ale je, že z tej poctivej právnej analýzy nám vyšlo, že jednoznačne najviac vie mesto získať späť cestou mimosúdnej dohody. Problém to je preto, že pre časť ľudí je akákoľvek dohoda, predsúdna či mimosúdna, s G. Trabelssiem neprípustná. Už len z princípu.

Hlasy kritikov proti našej snahe o vysporiadanie zdá sa znejú hlasnejšie dnes ako kedysi proti tým, ktorí súčasný stav spôsobili.

Zmluva s advokátskou kanceláriou

Oponenti definitívneho vysporiadania so spoločnosťami G. Trabelssieho v posledných dňoch upustili od podstaty, ktorou je samotný návrh, a  viac energie  venujú  kritike zmluvy mesta s advokátskou kanceláriou, ktorá mesto zastupuje. V čom kritika spočíva a v čom sa oponenti mýlia?

Tvrdenie: Zmluva bola uzavretá v rozpore so zákonom, nešla cez verejné obstarávanie.

Realita: Zákon v prípade právnych služieb umožňuje dvojaký postup. Vo veciach sporov mesto môže objednať advokátsku kanceláriu priamo, v nesporovej agende musí ísť klasickým verejným obstarávaním. Oponenti mylne považujú naše rokovania so spoločnosťami G. Trabelssieho za mediáciu/resp. nesporovú agendu. Realita je taká, že naše rokovania predstavujú pokus o mimosúdne vyrovnanie, ktoré ak skončí neúspechom, výsledkom je nie jeden, ale až 10-15 samostatných súdnych sporov medzi mestom a spoločnosťami G. Trabelssieho. Kanceláriu Karkó sme preto zazmluvnili priamo, v súlade so zákonom, na základe dôvery a reputácie tejto firmy. Rovnako postupovali nedávno aj mestá Košice, či Bratislava a podobných príkladov sa dá nájsť neúrekom. Náš postup každopádne posudzuje aj Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), k celej veci sa teda čoskoro vyjadrí nezávislá inštitúcia a my určite budeme jej verdikt akceptovať.

Tvrdenie: Právnici dostanú nekresťanskú odmenu vo výške takmer milión EUR

Realita: Právnici dostanú max. 300 000 EUR + DPH. Zmluva, ktorú má mesto s právnikmi definuje ich odmenu na úrovni 17% z hodnoty, ktorú sa im pre mesto podarí získať. Túto odmenu získajú len, ak bude vysporiadanie úspešné a schváli ho zastupiteľstvo(!). Keď bola známa finálna verzia návrhu vysporiadania, ukázalo sa, že odmena je vzhľadom na rozsah majetku, ktorý mesto získava príliš vysoká (pri variante so športovou halou je to spomínaných cca 900 000 EUR). Táto suma bola neprípustná pre mňa, poslancov aj verejnosť a rovnako si to uvedomujú aj právnici. Preto sme k zmluve podpísali dodatok, že odmena právnej kancelárii bude max. 300 000 EUR + DPH pri akomkoľvek variante. Dodatok platil k dátumu, ku ktorému platil aj decembrový návrh vysporiadania, teda len do 20. decembra. Od tohto dátumu žiadny návrh neexistuje, rokuje sa o jeho novom znení. Preto ak niekto tvrdí, že dnes je odmena právnikom milión EUR, nehovorí pravdu. 17% z neexistujúceho vysporiadania je presne 0 EUR. Akonáhle bude na stole nový návrh dohody, bude prijatý aj nový dodatok k zmluve, ktorý opäť odmenu právnikom zastropuje na sume 300 000 EUR + DPH. Taká je požiadavka poslancov, verejnosti aj vedenia mesta a advokáti to rešpektujú.

Tvrdenie: Mesto právnej kancelárii vyplatilo 25 000 EUR za „ústnu analýzu“

Realita: Právna analýza, ktorá predchádzala rokovaniam samozrejme existuje aj v písomnej podobe. Inak by ju právnici nemali ako vedeniu mesta odprezentovať, ani by sa nemali na základe čoho pripravovať na zložité rokovania. Prečo mesto túto písomnú analýzu/prezentáciu od právnikov nechce inak ako ústne? Pretože v tom momente, ako mesto dostane takýto dokument písomne, si ho ktokoľvek (vrátane Georga Trabelssieho osobne) môže od mesta vypýtať na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. A celá naša stratégia, taktika, silné a slabé stránky sa ocitnú v rukách protistrany. Asi chápete, že tomu sme sa chceli vyhnúť.

Čo bude ďalej?

Zajtra budú mať poslanci možnosť hlasovať o zrušení zmluvy medzi mestom a kanceláriou Karkó. Opakujem, že návrh je z môjho pohľadu v rozpore s logikou, keďže poslanci v decembri mesto poverili ďalším rokovaním s protistranou a tento návrh by mestu de facto zobral nástroj ako rokovania ďalej viesť. Zároveň, ako som písal vyššie, argumenty pre zrušenie zmluvy nie sú celkom pravdivé a teda ani opodstatnené. 

Pevne verím, že prevládne zdravý rozum a poslanci tento návrh odmietnu a budeme sa môcť vrátiť k meritu veci – k návrhu samotného vysporiadania a k zdravej verejnej diskusii o ňom. Okrem toho:

  • Medzičasom, tak ako som bol poverený mestským zastupiteľstvom, budem rokovať s protistranou o možných ústupkoch a úpravách vysporiadania medzi mestom a spoločnosťami G. Trabelssieho.
  • Chcem smerovať čas a energiu, svoju ako aj svojich kolegov na meste, k efektívnemu riešeniu podstaty veci, nie mrhať čas a snahy na odrážanie útokov či zastavenie šírenia poloprávd.
  • Úrad pre verejné obstarávanie považujem za inštitúciu nadradenú všetkým teoretickým úvahám či dohadom. Na jeho rozhodnutie počkám a jeho výsledok budem samozrejme rešpektovať.
  • V reakcii na otvorený list 17 žilinských podnikateľov som pozval všetkých signatárov tohto listu na spoločné stretnutie, na ktorom si rád vypočujem ich výhrady a pripomienky k obsahu vysporiadania.
  • V neposlednom rade, na začiatok marca mesto k tejto téme pripravuje otvorenú verejnú odbornú diskusiu pre poslancov, občanov a odborníkov. O jej konaní budem včas informovať a pozývam na ňu každého, kto má úprimný záujem o túto vážnu tému a budúcnosť Žiliny.
  • Táto téma naďalej predstavuje pre mesto prioritu a v čo najkratšom možnom čase sa pokúsim predložiť upravenú verziu návrhu vysporiadania so spoločnosťami G. Trabelssieho.
  • Pokiaľ návrh poslanci neschvália, mesto sa nebude ďalej pokúšať ísť touto cestou, hoc ju považujeme za najlepšie riešenie. V takomto prípade budeme pokračovať cestou súdnych sporov. Treba ale počítať s tým, že ich pozitívny výsledok je viac ako neistý a dočkáme sa ho až po mnohých rokoch súdnych ťahaníc.

Prosba na záver

Chcem ešte raz vyzvať všetkých, ktorých táto téma zaujíma, aby sme sa pokúsili diskutovať o sporných otázkach vecne, bez snahy o vyvolávanie senzácií či nepotrebnú dramatizáciu. Vecne a zároveň ľudsky. Ja a moji najbližší kolegovia máme od začiatku na prvom mieste snahu pomôcť nášmu mestu a prísť s najlepším možným riešením.

Verím, že na konci tohto snaženia budú obnovené športoviská, rozumná parkovacia politika v rukách mesta a vyjasnené vzťahy s podnikateľom, ktoré toto mesto traumatizujú od čias Jána Slotu. O toto nám ide. Rozdiely medzi nami a oponentmi vysporiadania sú len v spôsobe ako to dosiahnuť a to by nemalo byť zámienkou na obvinenia a osočovanie.

Pevne dúfam, že tento text pomohol vniesť trochu viac svetla do našich zámerov a cesty, ktorou sme sa vydali. V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať a ja Vám ďakujem za podporu a dôveru aj v náročnej situácii, ako je táto.

Napíšte mi