Riešenia koronakrízy

Pandémia koronavírusu nás všetkých postavila do bezprecedentnej situácie, ktorú nikto z nás nepredvídal a nikto z nás na ňu nebol celkom pripravený. Od prvých prípadov Covid-19 na Slovensku až do dnešných dní mesto Žilina a ja ako jeho primátor robíme maximum preto, aby sme dopady pandémie na život občanov čo najviac zmiernili. V rámci možností, ktoré samospráva má sa už niekoľko mesiacov snažíme k situácii pristupovať maximálne zodpovedne, reagovať na zmeny včas a v prvom rade – komunikovať s obyvateľmi Žiliny otvorene, pravidelne a s jasnými pokynmia odporúčaniami.

Vďaka zodpovednému prístupu a spolupráci s partnermi, ktorí sa na boji s pandémiou podieľajú, verím, že sa nám darí Žilinčanov informovať kvalitne, včas a prinášať riešenia, ktoré pomáhajú tým najviac ohrozeným skupinám Žilinského obyvateľstva. Aj keď súčasná situácia spôsobila odklad viacerých mestských investícii a projektov a ťažko dopadla na životy mnohých z nás, som si istý, že spoločnými silami túto krízu zvládneme a na jej konci z toho všetkého vyjdeme silnejší, než sme boli predtým, obnovíme čo sme stratili a dobehneme, čo sme zameškali. Držme si palce.

N

Zriadenie novej webovej stránky www.zilina.koronavirus.sk.

N

Spustenie mobilnej aplikácie SOM Žilina, odkiaľ občania mesta získali aktuálne informácie na aktuálne dianie v meste na základe okamžitých notifikácií.

N

Spustili sme informačnú aplikáciu SOM Žilina, odkiaľ ľudia mohli čerpať aktuálne informácie o Covid19

N

Zamestnanci mestského úradu sa zapojili do pomoci šitia rúšok pre seniorov a ľudí bez domova.

N

Pomoc od dobrovoľníkov z radu občanov, firiem a organizácií vo forme šitia rúšok, distribúcie rúšok do domácností, dodávania látky a potravinovej pomoci rodinám v núdzi.

N

Tvorba databázy dobrovoľníkov, ktorí počas prvej vlny koronakrízy podávali pomocnú ruku žilinským seniorom a osobám v núdzi.

N

Otvorenie krízového centra mesta na Mestskom úrade v Žiline, ktoré občanom slúžilo počas prvej vlny koronakrízy.

N

Spustenie infolinky počas prvej vlny koronakrízy, na ktorej občania získali pomoc v orientovaní sa aktuálnych opatrení na území mesta Žilina.

N

Spustenie infolinkypočas prvej vlny koronakrízy, na ktorej sa občanom poskytovala psychologická pomoc.

N

Spustenie online chatu pre sluchovo postihnutých spoluobčanov.

N

Hľadanie chýbajúcich zdravotníkov a dobrovoľníkov na 2 celoplošné testovania.

N

Komunikácia so zdravotníkmi a dobrovoľníkmi počas prebiehajúcich 2 celoplošných testovaní, ktoré sa uskutočnili v mesiaci október a november.

N

Manažment administratívnych pracovníkov počas prebiehajúcich 2 celoplošných testovaní, ktoré sa uskutočnili v mesiaci október a november.

N

Aktívna spolupráca s Facebook skupinou, v ktorej sa informovali občania a monitorovali odberové miesta počas druhej vlny koronakrízy (celoplošných testovaní na 71 OM v Žiline).

N

2 kolá celoplošného testovania, ktoré Žilinčania aj mesto Žilina v spolupráci s armádou a zdravotníkmi zvládlo na výbornú.