Prečo som sa rozhodol kandidovať

Prečo som sa rozhodol kandidovať

Moja rodina v tomto meste žije už tri generácie. Žilina, to je pre mňa celoživotný príbeh plný zážitkov, spomienok, úspechov aj pádov. Je to mesto, v ktorom som sa narodil, vyrastal a v ktorom chcem ostať  po zvyšok svojho života. Preto mi veľmi záleží mi na tom, aby Žilina využívala maximum svojho potenciálu a bola tým najlepším domovom pre svojich obyvateľov. Aby bola mestom, v ktorom ľudia túžia žiť! Ja osobne som tu za svojich 53 rokov života:

 • založil rodinu a vychoval dve deti
 • vybudoval úspešnú firmu
 • naučil viac ako 15 000 detí plávať
 • zorganizoval 19 ročníkov Žilinského triatlonu
 • stal som sa mestským poslancom
 • postavil som sa Jánovi Slotovi
 • zaviedol moderný grantový systém
 • navrhol vznik športovej žiackej ligy
 • spoluzakladal anketu Športovec roka
 • presadil revitalizáciu lesoparku Chrasť
 • pretlačil viac financií pre žilinské školy
 • zabojoval za záchranu starého trhu

…a som odhodlaný vykonať oveľa viac:

Moja Vízia pre Žilinu

K nášmu mestu mám hlboký, osobný vzťah. Ale ako občan, rodič, podnikateľ, športovec a poslanec vnímam, že mu dlhodobo chýba smerovanie. Ja verím, že je dôležité vedieť kam sa uberáme. Moja vízia Žiliny je o otvorenej komunikácii mesta s občanmi a o rozumnom, zmysluplnom rozvoji. Na základe svojej doterajšej práce, ale aj skúseností, ktoré dennodenne zbieram ako bežný občan cítim, že najviac nás pália tieto oblasti:

 

VEREJNÝ PRIESTOR

Žilina je pekné a rozvinuté mesto. Môžeme byť hrdí na historické centrum, okolité pamiatky a krásnu prírodu. Ale necitlivé zásahy developerov a nečistota mesta spôsobená napr. nedostatočným čistením chodníkov a kosením trávnatých plôch alebo nízkym počtom nádob na separovaný odpad, prispievajú k zhoršenému životnému prostrediu. Preto chcem téme verejného priestoru venovať zvýšenú pozornosť.

 

BEZPEČNOSŤ

Obzvlášť v dnešnej dobe si želáme žiť v meste, v ktorom sa budeme cítiť bezpečne. Či už maximalizáciou verejného osvetlenia, funkčnosti kamerového systému alebo zvýšenou súčinnosťou mestskej polície vieme docieliť, aby sme sa i po zotmení mohli presúvať bez strachu. Preto chcem na zvýšenie bezpečnosti v našom meste klásť veľký dôraz.

 

ŠPORT A REKREAČNÉ ZÓNY

Som športovec telom aj dušou. Ako spoluzakladateľ plaveckej školy Nereus som naučil plávať viac než 15.000 detí. Pravidelne organizujem najväčšie triatlonové preteky na Slovensku a zúčastňujem sa triatlonov v kategórií Ironman. Preto mi záleží na tom, aby rekreačné zóny, šport a aktivity pre deti a mládež boli dostatočne podporené.

 

STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

V posledných rokoch som trávil veľkú časť svojho voľného času pomocou a starostlivosťou o svojich seniornych rodičov. Oblasť podpory starostlivosti o seniorov je mi teda srdcu blízka. Každý z nás jedného dňa bude potrebovať pomoc, preto chcem zvyšovať možnosti starostlivosti, ktoré v našom meste máme.

 

DOPRAVA A PARKOVANIE

To, čo sa nás denne týka, nás i najviac páli. Doprava je horúca všade na Slovensku, Žilinu nevynímajúc. Či už sú to dennodenné zápchy, zlé riešené križovatky, poplatky za parkovanie alebo diaľničné spojenie, ktoré by celkovo odľahčilo dopravu. Historický je nám dané, že sme boli dopravným uzlom rôznych tovarov a služieb, preto považujem za mimoriadne dôležité proaktívne riešenie dopravných tém.

 

KOMUNIKÁCIA MESTA S OBČANMI

Primátor a poslanci majú slúžiť mestu a jeho obyvateľom, nie kamarátom z podnikateľských kruhov. Každý občan mesta má právo vedieť o akých peniazoch a investíciách sa v meste rozhoduje, kam sa mesto uberá, a preto otvorenejšiu komunikáciu mesta s občanmi vnímam ako mimoriadne potrebnú.

 

Na post primátora som sa rozhodol kandidovať ako nezávislý kandidát. V kampani nie som finančne zaviazaný ani politickým stranám, ani veľkopodnikateľom so skrytými záujmami. Chcem, aby obyvatelia Žiliny mali istotu, že ak si ma zvolia za primátora, vo výkone funkcie sa budem riadiť ich potrebami a svojím svedomím. Ničím iným.

V najbližších mesiacoch chcem tráviť maximum času v uliciach Žiliny v rozhovoroch s Vami. Jednak preto aby som priamo od Žilinčanov získal podporu, podpisy a teda silný mandát pre víziu s ktorou prichádzam. Ale tiež preto, aby som sa Vás pýtal na Vaše očakávania o ďalšom smerovaní nášho mesta. Aby som zistil Váš názor na to, čo považujete za potrebné v Žiline riešiť. Ja svoju predstavu mám, ale zaujíma ma tá Vaša.

Ak si myslíte, že si Žilina zaslúži jasnú víziu a primátora, ktorému na meste záleží, máte možnosť pripojiť svoj podpis pod moju kandidatúru. Petičný hárok a všetky informácie o mne a mojich plánoch nájdete na www.peterfiabane.sk. Vaša dôvera je pre mňa obrovským záväzkom a vopred Vám ďakujem za podporu. Veď predsa: Naše mesto, náš život!

Leave a reply