Poznáme víťaza architektonickej súťaže na nový bulvár!

Mesto Žilina pozná víťazné návrhy súťažného dialógu Nový Bulvár Žilina. So zadaním sa podľa odbornej hodnotiacej komisie najlepšie vysporiadali bratislavský ateliér SLLA, ateliér PLURAL z Bratislavy a PLEIDEL ARCHITEKTI zo Šale. Cieľom urbanisticko-krajinársko-architektonickej súťaže, ktorú mesto vyhlásilo vlani v septembri, bolo nájsť vyhovujúce riešenie frekventovaného verejného priestoru nového Bulváru v Žiline, medzi ulicami Mostná a Fándlyho.

Čo nás na Novom Bulvári čaká?

  • Zmena organizovania priestoru v prospech peších a cyklistov, hlavné pešie ťahy sa výrazne rozšíria
  • Návrh uvoľňuje priestory po stranách a výrazne tak zvýši komfort pobytu ľudí v tejto lokalite
  • Zúženie jazdných pruhov
  • Výsadba vysokej zelene mimo trasovania podzemnej infraštruktúry
  • Zapojenie aj priestorov pred fasádami bytových domov do úprav lokality
  • Cyklotrasa oddelená od cestnej komunikácie
  • Miesta na odpočinok s lavičkami dopĺňa množstvo ďalších foriem drobného mobiliáru od stojanov na bicykle, cez jednoduché hracie prvky, pingpongové stoly, trampolíny, workoutové prvky, pítka, kresielka či lavice so stolmi.
  • Priestor svojou variabilitou umožňuje umiestnenie terás kaviarní prakticky v každom mieste promenády.
  • Jednou z podmienok je tiež zachovanie minimálne 80% súčasných parkovacích miest

Bližšie informácie sú k dispozícii na stránkach Útvaru hlavného architekta mesta Žilina. 

Napíšte mi