Pomoc Ukrajine: Žilina hľadá dobrovoľníkov, tlmočníkov aj veľkokapacitné skladové priestory

Žilinská samospráva hľadá dobrovoľníkov na pomoc utečencom z vojnou postihnutej Ukrajiny. Aktuálne sú potrební najmä tlmočníci z ukrajinského jazyka do slovenčiny či ľudia, ktorí sú ochotní sprevádzať utečencov pri vybavovaní rôznych záležitostí na úradoch.

Tlmočníci by mali byť pripravení pomáhať v prípade potreby osobne či telefonicky. Niekedy je potrebná asistencia tlmočníka najmä v noci, kedy prichádzajú vlakové spoje z východu Slovenska s ľuďmi z Ukrajiny. Osobná asistencia na úradoch sa týka najmä pomoci či sprevádzania utečencov pri vybavovaní záležitostí súvisiacich s pobytom, zdravotnou starostlivosťou, prácou a pod.

Okrem ľudí ochotných pomáhať hľadá mesto v spolupráci so Slovenským Červeným krížom, Územným spolkom Žilina veľkokapacitné skladové priestory na uskladnenie väčšieho množstva materiálu. Vhodný sklad by mal byť umiestnený v katastrálnom území mesta, mal by byť veľký od 1 000 do 1 500 m2 s dobrým prístupom kamiónovou dopravou a s možnosťou vykládky paletovým vozíkom.

Do pomoci Ukrajincom utekajúcim pred vojnou sa v uplynulé dni zapojil aj Dopravný podnik mesta Žiliny, ktorý prevádzkuje služby mestskej hromadnej dopravy v Žiline. Ak sa stane, že obyvateľ Ukrajiny s dokladom totožnosti, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenska, nebude mať pri sebe platný cestovný lístok pri preprave MHD v rámci mesta Žilina, nemusí zaplatiť sankčný postih – pokutu.

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí už vo svojich komunitách, na sídliskách či v mestských častiach pomáhajú tým, ktorí to najviac potrebujú. Obraciame sa s prosbou o pomoc na dobrovoľníkov, ľudí, ochotných pomáhať utečencom či ich rodinám. Denne sa stretávam s prejavmi solidarity voči obyvateľom Ukrajiny, ktorí zo dňa na deň stratili zázemie a boli prinútení utiecť s jedným kufrom či cestovnou taškou pred vojnou. Veľakrát ide o matky s deťmi. Na druhej strane, registrujeme aj mnohé iniciatívy, dobrovoľníkov, ktorí v našom meste pomáhajú. Ponúkajú strechu nad hlavou, jedlo, materiálnu pomoc alebo svoj čas. To nie je málo a napĺňa ma to nádejou, že napriek zlej situácii vieme utečencom vytvoriť vhodné podmienky na život v našom meste.

V prípade otázok či bližších informácií sa môžu záujemcovia obrátiť na Centrum prvého kontaktu na pomoc Ukrajine na telefónnom čísle: + 421 917 393 616 alebo e-mailom na: pomocua@zilina.sk v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod.

Napíšte mi