Petícia za vrátenie parkovacej politiky do rúk mesta Žilina

Petícia

Vráťme parkovanie do rúk mesta

PREČO JE DÔLEŽITÉ PRIDAŤ SA?

Peniaze, ktoré hádžu Žilinčania do parkovacích hodín v centre mesta, nejdú do rozvoja žilinských ciest a parkovania, ale z veľkej časti do súkromných rúk. Mesto tak ročne stráca viac ako 200-tisíc eur. Systém plateného parkovania je navyše zastaralý a pre Žilinčanov nevýhodný. Poďme to spoločne zmeniť!

Podpísať petíciu

Petíciu už podpísalo 403 ľudí. Pridajte sa aj Vy!
Osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci: Peter Fiabáne, Saleziánska 2618/1, 010 01 Žilina

Súčasný stav

Nevýhodná zmluva bola uzavretá ešte v roku 2003 žilinským exprimátorom Jánom Slotom. Vďaka nej:

 • Je Žilinská parkovacia spoločnosť síce majetkovo vo väčšinovom vlastníctve mesta, ale rozhodovacie právo je na strane súkromnej spoločnosti SIRS, ktorú zastupuje pán G. Trabelssie
 • 40% ziskov z parkovania, ročne až 200-tisíc EUR idena účet súkromnej spoločnosti.
 • Tieto peniaze by sme mohli investovať do obnovy chodníkov a ciest, budovania parkovacích kapacít
 • V zmluve je dokonca klauzula, ktorá mestu bráni zásadne meniť svoju parkovaciu politiku bez súhlasu SIRS
 • Systém je nemoderný, platí sa len v hotovosti a nie je umožnené objednať parkovanie cez SMS, čo by dnes už mala byť samozrejmosť

Čo požadujeme?

Svojim podpisom podporíte nasledujúce požiadavky:

 • Požadujem zmenu podmienok súčasnej zmluvy tak, aby 90% ziskov z parkovného išlo do mestskej kasy
 • Ak nebude takáto dohoda možná, podporujem ukončenie súčasnej zmluvy zo strany mesta
 • Súčasný systém by mal byť nahradený novým, ktorý Žilinčanom umožní:
  • Platiť parkovné cez SMS
  • Identifikáciu pomocou ŠPZ
  • Parkovať aj na 15 minút, nielen na hodinu a viac
  • Kontrolovať hospodárenie parkovacej spoločnosti

Ak chceme vyriešiť súčasné problémy s parkovaním v meste, musí mať mesto Žilina parkovaciu politiku vo svojich rukách. Preto Vám ďakujeme za Vašu podporu.