Odpočet práce primátora

PLNENIE PLÁNU ZA

Počas svojej prvej kandidatúry na primátora som sa prihlásil ako k svojmu programu k Plánu ZA a hlásim sa k nemu dodnes. Tento program vznikol ako výsledok práce skupiny ľudí, ktorých spája láska k Žiline a chuť urobiť niečo navyše. Naše mesto má obrovský potenciál, ale dlhodobo mu chýbala vízia a jasné smerovanie. Plán ZA ponúkol odpoveď ako sa môže Žilina vyrovnať s problémami 21. storočia. Preto som si tento dokument osvojil a riadim sa ním aj dnes, po takmer štyroch rokoch vo funkcii. Ako ďaleko sa nám podarilo zájsť v jeho napĺňaní? Verím, že tento odpočet práce mňa a môjho tímu na mestskom úrade vám dá na túto otázku jasnú odpoveď.

Moderné a otvorené mesto

Kultúrne a sebavedomé mesto

Bezpečné a starostlivé mesto

Vzdelané a aktívne mesto

Mobilné a zelené mesto

Plnenie Plánu ZA

Na tvorbe Plánu Za sa spolupodieľali:

Marek Adamov | Zuzana Balogová | Barbora Birnerová | Pavol Blasbalg | Milada Bohovicová | Martin Bolo | Martin Brňak | Jana Buteková | Tomáš Čelko | Michal Fiabáne | Peter Fiabáne | Marián Gogola | Daniel Harcek | Soňa Holúbková | ďudo Jambrich | Matej Jasenka | Monika Končalová | Blanka Malá | Dušan Maňák | Alena Mičicová | Ján Ničík | Vladimír Randa | Lucia Streďanská | Martin Sukupčák | Soňa Šestáková | Michal Vavrík | Peter Zánický

Na tvorbe Plánu Za sa spolupodieľali:

Marek Adamov | Zuzana Balogová | Barbora Birnerová | Pavol Blasbalg | Milada Bohovicová | Martin Bolo | Martin Brňak | Jana Buteková | Tomáš Čelko | Michal Fiabáne | Peter Fiabáne | Marián Gogola | Daniel Harcek | Soňa Holúbková | ďudo Jambrich | Matej Jasenka | Monika Končalová | Blanka Malá | Dušan Maňák | Alena Mičicová | Ján Ničík | Vladimír Randa | Lucia Streďanská | Martin Sukupčák | Soňa Šestáková | Michal Vavrík | Peter Zánický