Môj odpočet

Peter Fiabáne

MÔJ ODPOČET

Ako kandidát na primátora som sa rozhodol zverejniť svoj doterajší odpočet práce poslanca. Sami tak môžete zvážiť, či si zaslúžim Vašu dôveru, už nie ako poslanec, ale ako primátor Žiliny. Všetky nižšie uvedené aktivity som presadil buď samostatne, ale veľmi často aj v spolupráci s ďalšími kolegami a aktívnymi Žilinčanmi. Na svoje pôsobenie ako poslanca v mestskom zastupiteľstve v Žiline som hrdý a verím, že som vždy konal čestne. Trúfam si povedať, že po mne zostalo množstvo dobre vykonanej práce v meste, aj konkrétne v mojom poslaneckom obvode. Veď ostatne – posúďte sami:

ÉRA JÁNA SLOTU

V mojom prvom volebnom období som pôsobil v zastupiteľstve, ktoré takmer kompletne ovládal Ján Slota. Keďže som sa vtedy ako jeden z mála vzoprel jeho vôli, moje poslanecké aktivity boli bezohľadne blokované. Aktívne som sa ale snažil bojovať proti rozhodnutiam, ktoré som vnímal ako škodlivé pre naše mesto:

Spolu s občianskymi aktivistami som bojoval proti odpredaju a zničeniu amfiteátra na Bôriku, organizovali sme pochody a protesty

Hlasoval som proti odpredaju pozemkov pod športovou halou, ktorý dodnes chátra v rukách súkromného majiteľa

Postavil som sa proti predaju Štúrovho námestia Auparku

Ku koncu volebného obdobia sme spojili sily a zviedli proti Slotovi úspešnú volebnú kampaň

ÉRA IVANA HARMANA

Presadil som zriadenie grantového systému mesta Žilina, podporené už boli tisíce projektov

Podieľal som sa na vzniku referátu športu na MÚ v Žiline, čo malo výrazný vplyv na zlepšenie aktivít a služieb mesta v tejto oblasti

Som spoluzakladateľ projektu mestskej športovej ligy žiakov základných škôl

Som spoluzakladateľ projektu Žilinčania športujte

Stál som pri zrode tradície každoročného vyhlasovania športovca roka mesta Žilina

Navrhol som transparentný systém financovania mládežníckeho športu a činnosti športových klubov, ktorý úspešne funguje dodnes

Som iniciátor a spoluorganizátor pravidelného čistenia lesoparku Chrasť

Podporil som modernizáciu škôl ZŠ Javorku, ZŠ Jarná

Podporil som výstavbu novej športovej haly pri ZŠ V. Javorku

Presadil som investície do opravy chodníkov, pričom som ako poslanec zapojil ľudí v obvode, aby si sami určili priority.

Podporil som obnovu atletických dráh pri ZŠ Javorku a ZŠ Jarná

Investoval som do výstavby parkovacích miest v mojom poslaneckom obvode

Podporil som výstavbu celkovo siedmich ihrísk na ul. Bajzova, v parku pri Kamélii, na Bôriku, na Hlinách V, VI a VII

Zasadil som sa o revitalizáciu vnútrobloku na Gabajovej ulici

Podieľal som sa na úprave riešenia križovatky Hlinská – Saleziánska

ÉRA IGORA CHOMU

Okrem pravidelných stretnutí s občanmi, zasadnutí školských rád, poslaneckých komisii a riešenia desiatok občianskych podnetov.

Spolu s kolegami som postavil na nohy Nadáciu Lesopark, ktorá dnes postupne zlepšuje zanedbaný potenciál tohto krásneho miesta.

Spolupracoval som na príprave rekonštrukcie parku L. Štúra

Presadil som navýšenie financií v rozpočte mesta na správu a údržbu zelene (napr. 6 kosení miesto 4)

Úspešne som podal niekoľko návrhov na zvýšenie financií na podporu mládeže a športu

Presadil som návrh na zvýšenie finančných prostriedkov na údržbu lesoparku Chrasť

V reakcii na zhoršujúcu sa kultúru jednania poslancov zastupiteľstva som pripravil návrh etického kódexu poslanca v Žiline

Aktívne som sa podieľal na vzniku Centra včasnej intervencie Žilina

Ako predseda školskej komisie som bojoval za zvýšenie odmien pre učiteľov a podieľal sa na príprave novej koncepcie rozvoja školstva v Žiline

Pribudli 4 nové a zrekonštruované ihriská na Hlinách V, VI a VII

Podporil som vznik novej bežeckej dráhy a projekt skateparku a na Oravskej ceste

Aktívne som sa podieľal na príprave rekonštrukcie a doplnení verejného osvetlenia v mojom poslaneckom obvode

Presadil som opravu cesty medzi ulicami Poľná a V. Javorku za hotelom Galileo, Hliny V.

Podporil som lávku pre peších cez potok Všivák pri reštaurácii Kajman

Doplnenie 2x detských ihrísk na Hlinách V a VII

Podieľal som sa na príprave revitalizácie verejného priestoru pri rázcestí Bôrická cesta / Malý diel a priestoru pred ZŠ V. Javorku

Aktívne som sa zúčastnil pri príprave a realizácii Rekonštrukcie chodníkov v mestských častiach Hliny V, VI, VII a Bôrik