Mestská polícia, ktorá nedáva len papuče, ale reálne pomáha

Asi máloktorá mestská inštitúcia v Žiline prešla za posledné štyri roky tak výrazným a pozitívnym vývojom ako práve Mestská polícia. Darí sa nám tak napĺňať predvolebný sľub, že sa pokúsime z našej polície spraviť oveľa aktívnejšiu a profesionálnejšiu organizáciu. Čo konkrétne sa podarilo a aké plány máme v oblasti bezpečnosti do budúcna?

V prvom rade sa snažíme zmeniť dlhodobý imidž polície a zvýšiť atraktivitu tohto dôležitého povolania. S nástupom nového vedenia sa zmenil spôsob akým polícia komunikuje s verejnosťou, zmenil sa prístup k zamestnaneckým benefitom a motivácii zamestnancov. Aj  vďaka tomu sa mestský policajný zbor rozrástol o 16 nových príslušníkov.

Mestskí policajti sú oveľa viac prítomní medzi ľuďmi. Prispelo k tomu zvýšenie počtu policajtov, rozšírenie kamerového systému, ale aj otvorenie nových služobní priamo na sídliskách. Stanice mestskej polície dnes nájdete na Vlčincoch aj na Hájiku a nové miesta prvého kontaktu pribudli v areáloch ZŠ na Jarnej a Gaštanovej. 

Ešte podstatnejší je nárast kvality. Žilinskí mestskí policajti dostali v posledných rokoch novú výzbroj a výstroj, prechádzajú intenzívnymi výcvikmi a školeniami, zriadená bola pozícia rómskeho špecialistua oveľa väčšia pozornosť než v minulosti sa venuje prevencii. Všetky tieto zmeny už dnes prispievajú k väčšej bezpečnosti Žilinčanov.

Čo má žilinská mestská polícia v pláne do budúcna:

  • zriadenie policajného kynológa,
  • ďalšie rozšírenie počtu príslušníkov aj vozového parku vrátane motocyklových hliadok,
  • modernizáciu bezpečnostného kamerového systému,
  • doplnenie výstroje policajtov o osobné kamery,
  • program na prevenciu a vzdelávanie verejnosti v oblasti kyberšikany.

Napíšte mi