Mesto Žilina vs G. Trabelssie: Koniec mimosúdnych rokovaní?

Rok a pol vo verejnej funkcii ma naučil, že riešenia, ktoré by boli pre naše mesto prospešné, nemusia byť zákonite aj populárne. 

Rozhodnutia, ktoré musí mesto robiť vo veci sporov so spoločnosťami G. Trabelssieho sú presne z tohto súdka. Aj preto sa neprijímajú ľahko ani rýchlo.

Mojou osobnou prioritou a zároveň verejnou povinnosťou je chrániť mesto Žilina a nevystavovať ho zbytočným rizikám. Bez ohľadu na to či to je alebo nie je politicky populárne. Tému vysporiadania vzťahov s podnikateľom Trabelssiem som ako Pandorinu skrinku otvoril, pretože som  pred voľbami dal verejný záväzok, že sa pokúsim naše mesto očistiť od chorých väzieb, toxických obchodov, ktoré sa kedysi páchali s podporou najvyšších a pred zrakmi verejnosti.

Situácia po roku náročných rokovaní

Po viac ako roku, ktorý sme s kolegami strávili riešením tejto témy mimosúdnou cestou, sme sa stále nepriblížili ku konkrétnemu výsledku, ktorý by bol akceptovaný obomi stranami. Dlho vyjednávaný kompromis, ktorý sme verejnosti a poslancom predstavili v decembri minulého roku nezískal politickú podporu. Veľmi intenzívne si uvedomujem, že spoločenská aj politická nálada rozhodne nenahráva akýmkoľvek pokusom o mimosúdne vysporiadanie v sporoch s pánom Trabelssiem. Vzhľadom na riziká, ktoré pre mesto zo sporov vyplývajú bolo ale našou povinnosťou sa o to minimálne pokúsiť.

Bohužiaľ, ako sme na vlastnej koži zistili, racionálna verejná diskusia na túto tému je v Žiline takmer nemožná. Okamžite skĺzava do roviny nedôvery, vyvoláva neadekvátne, často iracionálne reakcie, či obvinenia zo zlých úmyslov. Sám som v snahe vyriešiť túto situáciu vyčerpal veľa svojich politických síl na úkor iných, oveľa príjemnejších tém. Dnes, z pozície človeka, ktorý túto tému otvoril, musím konštatovať, že pre mesto nič nerieši keď budeme do nekonečna stáť jednou nohou v rokovacej miestnosti a druhou v súdnej sieni.

Aj preto som už dnes pripravený na scenár, ktorý ako možnosť pripadal do úvahy od začiatku – a tým je cesta súdnych sporov. Tento postoj som deklaroval aj na nedávnom stretnutí s poslancami mestského zastupiteľstva (Poslanecký klub ZA ZA a Spojený poslanecký klub). Práve na tomto stretnutí predstavili poslanci spomínaných klubov svoje podmienky, ktoré by mala protistrana splniť predtým, než bude možné akékoľvek ďalšie pokračovanie rokovaní o mimosúdnom vyrovnaní. Pod tento dokument sa podpísalo 16 poslancov, teda väčšina mestského zastupiteľstva. V praxi to znamená, že bez splnenia nižšie uvedených podmienok, akýkoľvek ďalší návrh vysporiadania s podnikateľom G. Trabelssiem nedostane v zastupiteľstve s najväčšou pravdepodobnosťou podporu. 

Poslanecké podmienky pre pokračovanie ďalších rokovaní protistranou.

Odpoveď právnych zástupcov protistrany na seba nenechala dlho čakať, je pomerne stručná a jednoznačná:

Vážený pán primátor,

dovoľujem si Vám oznámiť, že náš klient ( skupina SIRS ) má záujem na konštruktívnej úprave vzájomných vzťahov s mestom Žilina. Požiadavky vyslovené skupinou poslancov nie sú založené na právnom základe, nie je jasná ich ekonomická logika, sú jednostranné a pre nášho klienta nie sú prijateľné. Zároveň si Vám dovoľujeme zopakovať, že nie je záujmom nášho klienta o sporové riešenie vzájomných vzťahov ale v prípade sporového riešenia vzájomných vzťahov hrozia podľa nášho názoru mestu Žilina zásadné ekonomické škody. Naša strana je stále pripravená rokovať o vysporiadaní vzájomných vzťahov, ktoré ale bude vyvážené a vzájomne akceptovateľné.  

Poslanci zadefinovali podmienky, za akých sú ochotní podporiť ďalšie rokovania, protistrana tieto podmienky odmietla. Zdá sa teda, že možnosti mimosúdneho vysporiadania sa vyčerpávajú a mestu  Žilina ostáva jediné – vstúpiť so skupinou SIRS G. Trabelssieho do súdnych sporov.

Čo budú súdne spory pre Žilinu znamenať?

Tí, ktorí mali to nešťastie a v živote prešli rozvodovým, rodinným či občiansko-právnym konaním vedia, že právnici vždy apelujú na mimosúdne riešenie a súdny spor je až poslednou možnosťou. Je to dlhý, traumatizujúci proces s neistým výsledkom, hlavne v našich slovenských právnych podmienkach. Inak tomu nie je ani v obchodných sporoch.

Keď sme v decembri minulého roku predstavili návrh mimosúdnej dohody, zaznelo množstvo negatívnych reakcií, kritiky, obvinení z nespravodlivého riešenia. Bolo len málo tých, ktorí návrh hodnotili v porovnaní s jeho alternatívou – súdnymi spormi. Čo nimi môže Žilina získať a čo naopak stratiť?

  • Mesto Žilina môže získať pod kontrolu parkovanie v meste, tak ako som to pred voľbami sľúbil. Táto mesto ťažiaca téma bola zároveň kľúčovým bodom v rokovaniach o mimosúdne vysporiadanie.
  • Okrem parkovacej spoločnosti mesto podá viacero paralelných žalôb vo veciach, kde veríme, že máme veľkú šancu uspieť (detaily zatiaľ nemôžem špecifikovať, keďže nechcem mesto v potenciálnych sporoch znevýhodniť. ).
  • Reakciou na žaloby zo strany mesta budú ale aj žaloby na mesto zo strany SIRS. Keďže spoločnosť SIRS má s mestom Žilina právoplatne uzavreté dohody z minulosti, ktoré mesto neplnilo, tieto žaloby môže skupina SIRS vyhrať. Výsledkom môžu byť straty pre mesto Žilina potenciálne v  miliónoch EUR.
  • Mesto Žilina sa po dobu trvania sporov nedostane k dnes chátrajúcim športoviskám a objektom, ktoré sme mali za cieľ vo vysporiadaní získať a sprístupniť všetkým obyvateľom.
  • Súdne spory môžu trvať 5, 10, možno viac rokov a na ich konci môže byť čiastočné nastolenie spravodlivosti, ale pokojne aj prehra a veľmi vysoký účet pre mesto, ktoré tak namiesto potrebných investícii bude platiť spoločnostiam pána Trabelssieho poplatky za ušlý zisk.
  • Je na tomto mieste nutné pripomenúť, že podnikateľ Trabelssie sa v minulosti k majetku či spoločnostiam mesta dostal síce morálne odsúdeniahodným, v mnohých prípadoch však zároveň legálnym spôsobom.

Verím, že vyššie uvedené riadky vysvetľujú, prečo sme sa pokúšali súdnym sporom vyhnúť a ísť cestou mimosúdnej dohody.

Aké sú najbližšie kroky?

Vzhľadom na vážnosť situácie som rozhodnutý k tejto téme zvolať mimoriadne zastupiteľstvo, s návrhom otvorenia súdnych sporov so spoločnosťami G.T a nechať poslanecký zbor hlasovať o tom, akou cestou sa má Žilina ďalej uberať. Následne sa možu stať dve veci:

               A) Poslanci uznesenie schvália a mesto vstúpi do sporov

               B) Poslanci uznesenie neschvália a ocitneme sa opäť na začiatku

Je tu ešte tretia možnosť. Keďže ani jedna zo strán sporu (mesto/SIRS) nepovažuje súdnu cestu za ideálnu, absolvujem s protistranou ešte jedno kolo rokovaní v snahe dosiahnuť kompromis, ktorý by bol prijateľný a pochopiteľný aj pre tú časť poslancov, ktorá mesto do sporov dlhodobo tlačí. Šanca, že sa niečo také podarí je pomerne malá, ale vzhľadom na vážnosť rozhodnutia, pred ktorým stojíme, si pokladám za povinnosť sa o ňu pokúsiť.

Tak či onak, v najbližších týždňoch nás čaká jedno z najťažších rozhodnutí v novodobej histórii Žiliny. Verím, že pri konečnom rozhodovaní nebude spravodlivosť zneužívaná a nasadzovaná ako maska zakrývajúca politické ambície či populizmus. Rovnako verím, že budeme mať všetci na prvom mieste prospech nášho mesta a že verejný záujem zvíťazí nad akýmikoľvek osobnými motívmi. Zároveň verím, že poslanci nepodľahnú alibizmu a prijmú spoluzodpovednosť za akékoľvek riešenie tejto situácie. Ak mestské zastupiteľstvo hlasovaním podporí otvorenie súdnych sporov, som pripravený naďalej pevne držať kormidlo, hoci nás budú čakať búrlivé časy. No poslanci, ako aj Žilinčania musia už dnes vedieť, že boj za spravodlivosť v našom meste bude dlhý a vyčerpávajúci, zasiahne nás všetkých a budeme ho musieť spoločne ustáť.  

Napíšte mi