Meníme Žilinu na zelenšie a čistejšie mesto

My Žilinčania máme jednu vec spoločnú – enormne nám záleží na zeleni a kvalite verejného priestoru. Vzhľadom na často barbarskú výstavbu a rozpredaje majetku v minulosti sme na túto tému veľmi citliví. Je to zároveň oblasť, kde máme asi najväčší investičný dlh. Zmazať ho bude trvať nejaký čas, ale aj v tomto ohľade je mesto dobre rozbehnuté, veď posúďte sami.

S odhodlaním sme sa pustili do revitalizácii vnútroblokov na žilinských sídliskách. Novej podoby sa dočkali vnútrobloky na Fatranskej (Vlčince), na G. Lanuriena (Hájik) či na Fándlyho (Centrum) a pokračujeme ďalej. Blízko k realizácii sú už ďalšie štyri takéto projekty, na Hlinách IV, VII, VIII a na Vlčincoch. Naplánovaná je aj rekonštrukcia Bulváru a intenzívne sa zaoberáme obnovou historického centra vrátane výmeny chátrajúcej dlažby. Ide o veľkú investíciu za približne 12 miliónov eur, ktorá bude našou prioritou v nadchádzajúcom volebnom období.

Čistota a verejný priestor

Problémom, s ktorým sme zápasili, boli služby ako upratovanie, kosenie, údržba ciest a chodníkov. Okrem iného aj preto, že sme spočiatku boli odkázaní na zmluvy z predošlého obdobia. Ale urobili sme maximum – navýšili rozpočty, hľadali kvalitnejších dodávateľov, revidovali systém zimnej údržby, zaviedli harmonogram letnej údržby či upratovacie čaty a ďalšie. Vďaka tomu je dnes mesto viditeľne čistejšie. Aj kosenie, dlhodobo problematická téma, má od tohto roku nového dodávateľa a začína konečne fungovať tak, ako má.

CITÁT: Dôležitým krokom bolo založenie mestských technických služieb. Postupne pod seba preberajú agendu starostlivosti o verejný priestor. Mesto tak získava potrebnú flexibilitu a kontrolu nad najdôležitejšími službami.

Starostlivosť o zeleň a nová výsadba

Vysadili sme približne 1 000 stromov a ďalších 10-tisíc sadeníc v Zádubní, s cieľom obnoviť miestny mestský les. Navyše, sadíme tak, aby to malo „hlavu a pätu“ a aby sme stromom vedeli zabezpečiť starostlivosť. V minulosti sa totiž často sadilo nekoncepčne, napríklad nad inžinierskymi sieťami a už sme kvôli tomu o niekoľko stromov prišli. Úspešne sa držíme pravidla, ktoré sme zaviedli, a za každý stratený strom v Žiline vysadíme dva nové.

Obnovili sme tiež funkciu mestského záhradníka a zamestnali motivovaných ľudí, ktorí dostali rozpočet a voľnú ruku realizovať pozitívne zmeny. Vďaka tomu v Žiline pribúdajú kvetinové záhony – zasadili sme desaťtisíce trvaliek, a na rozkvitnuté záhrady sa v meste zmenili napríklad aj kruhové objazdy.  

Napíšte mi