Kroniku mesta Žilina 2019 ocenili na celoslovenskej súťaži

Mestský úrad v Žiline získal ocenenie za kvalitné a nápadité spracovanie kroniky mesta za rok 2019 v celoštátnej súťaži Slovenská kronika. Do jej 11. ročníka sa prihlásilo 61 súťažných prác, z toho 21 kroník a 40 monografií.

Súťaž každé dva roky vyhlasuje Národné osvetové centrum so Slovenskou národnou knižnicou, Slovenským národným múzeom a Združením miest a obcí Slovenska. Cieľom je motivovať verejnosť v častejšiemu využívaniu kroník ako cenného zdroja miestnej a regionálnej histórie, ale aj spoločenských i kultúrnych tradícií miest a obcí.

Písanie kroniky mesta Žilina je pracovnou agendou odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou mestského úradu. Práve v minulom roku sa žilinská radnica rozhodla pre komplexnú premenu vydávania kroniky po grafickej i štylistickej stránke. Nový dizajn bol vytvorený tak, aby zaujal oko čitateľa hneď na prvé prelistovanie. Pribudli ornamenty v záhlaví, vybral sa moderný typ písma, kvalitnejší papier a kreatívnejší typ väzby. Text kroniky bol v minulom roku vo väčšej miere dopĺňaný materiálom z bohatej databázy fotiek, ktoré si odbor v priebehu roka vytvára pre svoje potreby.

Viac sa dočítate na http://www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=17040

Napíšte mi