CHCEM A VIEM VYRIEŠIŤCHCEM A VIEM VYRIEŠIŤ TIETO OBLASTI


Komunikácia s občanmiPrimátor a poslanci majú slúžiť mestu a jeho obyvateľom, nie kamarátom z podnikateľských kruhov. Každý občan mesta má právo vedieť o akých peniazoch a investíciách sa v meste rozhoduje, kam sa mesto uberá, a preto otvorenejšiu komunikáciu mesta s občanmi vnímam ako mimoriadne potrebnú.Žilina je pekné a rozvinuté mesto. Môžeme byť hrdí na historické centrum, okolité pamiatky a krásnu prírodu. Ale necitlivé zásahy developerov a nečistota mesta spôsobená napr. nedostatočným čistením chodníkov a kosením trávnatých plôch alebo nízkym počtom nádob na separovaný odpad, prispievajú k zhoršenému životnému prostrediu. Preto chcem téme verejného priestoru venovať zvýšenú pozornosť.Verejný priestorBezpečnosť v mesteObzvlášť v dnešnej dobe si želáme žiť v meste, v ktorom sa budeme cítiť bezpečne. Či už maximalizáciou verejného osvetlenia, funkčnosti kamerového systému alebo zvýšenou súčinnosťou mestskej polície vieme docieliť, aby sme sa i po zotmení mohli presúvať bez strachu. Preto chcem na zvýšenie bezpečnosti v našom meste klásť veľký dôraz.To, čo sa nás denne týka, nás i najviac páli. Doprava je horúca všade na Slovensku, Žilinu nevynímajúc. Či už sú to dennodenné zápchy, zlé riešené križovatky, poplatky za parkovanie alebo naše v nedohľadne diaľničné spojenie, ktoré by celkovo odľahčilo dopravu. Historický je nám dané, že sme boli dopravným uzlom rôznych tovarov a služieb, preto považujem za mimoriadne dôležité aktívne riešenie dopravných tém.Doprava a parkovanieStarostlivosť o seniorovV posledných rokoch som trávil veľkú časť svojho voľného času pomocou a starostlivosťou o svojich seniornych rodičov. Oblasť podpory starostlivosti o seniorov je mi teda srdcu blízka. Každý z nás jedného dňa bude potrebovať pomoc, preto chcem zvyšovať možnosti starostlivosti, ktoré v našom meste máme.Som športovec telom aj dušou. Ako spoluzakladateľ plaveckej školy Nereus som naučil plávať viac než 15.000 detí. Pravidelne organizujem najväčšie triatlonové preteky na Slovensku a zúčastňujem sa triatlonov v kategórií Ironman. Preto mi záleží na tom, aby rekreačné zóny, šport a aktivity pre deti a mládež boli dostatočne podporené.

 Šport a voľný čas