Blog
Moje myšlienky dnes patria ľuďom Ukrajiny

Moje myšlienky dnes patria ľuďom Ukrajiny

To, čo sme do poslednej chvíle považovali za nemožné je dnes ráno skutočnosťou. Za našimi hranicami vypukla otvorená vojna. Ako mnohí Slováci, aj ja mám na Ukrajine známych a priateľov. Dnes na všetkých týchto ľudí intenzívne myslím a na všetkých Ukrajincov. Na ľudí...

Žilinu čaká rok výsadby stromov

Žilinu čaká rok výsadby stromov

A nielen stromov – pribúda tempo výsadby kvetín, krovín a ďalšej zelene. A z čoho sa teším najviac: Všetko to má hlavu a pätu, nejde nám len o kvantitu, ale každý kus zelene má svoje miesto a svoj význam v mestskej koncepcii rozvoja zelene. Veľká vďaka patrí...

Žilina v roku 2020: Odpočet práce primátora

Žilina v roku 2020: Odpočet práce primátora

Bolo to včera, presne pred dvomi rokmi, kedy som zložil svoj primátorský sľub a oficiálne nastúpil do funkcie. Tak ako po prvom roku v úrade, dovoľte mi aj dnes zhrnúť to najpodstatnejšie čo sa v Žiline za posledných 12 mesiacov udialo a podarilo dosiahnuť. Sme v...

Mesto Žilina vs G. Trabelssie: Koniec mimosúdnych rokovaní?

Mesto Žilina vs G. Trabelssie: Koniec mimosúdnych rokovaní?

Rok a pol vo verejnej funkcii ma naučil, že riešenia, ktoré by boli pre naše mesto prospešné, nemusia byť zákonite aj populárne.  Rozhodnutia, ktoré musí mesto robiť vo veci sporov so spoločnosťami G. Trabelssieho sú presne z tohto súdka. Aj preto sa neprijímajú...

Napíšte mi