Peter fiabáne

primátor žiliny

ako plním svoj program

Počas svojej kandidatúry na primátora som sa prihlásil ako k svojmu programu k Plánu ZA. Tento dokument vznikol ako výsledok práce skupiny ľudí, ktorých spája láska k Žiline a ponúkol odpoveď na otázku, ako sa môže naše mesto vyrovnať s problémami 21. storočia. Preto sa ním riadim aj dnes, po dvoch rokoch vo funkcii primátora. Ako ďaleko sa nám podarilo zájsť v jeho napĺňaní?

Samospráva 21. storočia sa vyznačuje otvorenou komunikáciou, záujmom o problémy obyvateľov a ich proaktívnym riešením.
Mesto musí ísť príkladom v kultúre aj kultúrnosti. Kultúra, to nie je len umenie. K Žiline kedysi patrila istá svetovosť a právom patrí aj dnes. 
Bezpečné ulice a kvalitné sociálne služby by mali byť v modernom meste samozrejmosťou. Aj o to sa dnes v Žiline snažíme.
Veľké výzvy v doprave a parkovaní, snaha o citlivý rozvoj verejného priestoru a vzťah k mestskej zeleni. Aj to je Žilina v roku 2021.
Žilina je plná aktívnych ľudí túžiacich po kvalitnom vzdelaní a trávení voľného času. A mesto je tu na to, aby im na to vytvorilo adekvátne podmienky. 

dní v práci pre Žilinu

pracovných stretnutí

zodpovedaných správ a emailov

nohami pevne na zemi

Z každodenného diania

Za každý stratený strom vysadí mesto Žilina 12 nových

V týchto dňoch sa na základe rozhodnutia orgánu ochrany prírody uskutočňuje v Žiline výrub 72 kusov drevín so zlým zdravotným stavom. V lokalitách, kde sa výrub uskutoční a na ďalších miestach v Žiline, pribudnú nové dreviny, plánujeme výsadbu celkovo až 850 nových stromov.

Najnovšie videá

Blogy

Napíšte mi